NARIO KORTELĖ

 • Klientui, įsigijusiam narystę ir sumokėjusiam vienkartinį nario kortelės arba apyrankės išdavimo mokestį, yra išduodama asmeninė nario kortelė arba apyrankė. Lengviau ir be eilių į Girstučio baseiną pateksite su biometriniu duomenų atpažinimu (įeiti galite su piršto atspaudu).
 • Klientas privalo aktyvuoti savo narystę (pradėti naudotis Girstučio baseino paslaugomis) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorinines dienas po apmokėjimo už ją, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis baseino paslaugomis, kliento narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis narystės rūšį.
 • Klientas, praradęs savo nario kortelę ar apyrankę, turi registratūroje įsigyti naują nario kortelę arba apyrankę.
 • Kliento narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y., klientui turinčiam 12 mėn. narystę suteikiamos 45 dienos atostogų (laiko intervalus Klientas gali pasirinkti pats). Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
 • Kliento narystės taip pat gali būti stabdomos dėl ligos. Abonementų pratęsimo laikotarpis:
  12 mėn. narystės pratęsiamos pažymoje ar nuoraše nurodytą laikotarpį;
 • Asmeninės kliento narystės yra vardinės. Todėl be išankstinio Girstučio baseino sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
 • Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo apie tai pranešti Girstučio baseino administracijai, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę bei sumokėti nurodytą narystės perrašymo kitam naudotojui mokestį.
 • Klientas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs nario kortelės ar apyrankės, į sporto kompleksą yra įleidžiamas, kai iš sporto komplekso duomenų bazėje esančios nuotraukos ir kitų duomenų galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo narystė yra galiojanti.
 • Klientui įsigijusiam nario kortelę ar apyrankę ir nusipirkusiam narystę sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 • Nario kortelių galiojimo laikas baseine skaičiuojamas nuo narystės aktyvavimo datos, 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 31 kalendorinė diena, 12 mėn. galiojimas – 365 kalendorinės dienos.
 • Dovanų čekiai galioja 3 mėnesius nuo pirkimo datos, pasibaigus Dovanų čekio galiojimo laikui, ir Klientui pageidaujant, jis gali būti pratęstas sumokėjus nustatytą pratęsimo mokestį.