IŠŠŪKIŲ TAKO TAISYKLĖS

Baseino gylis 2 m – 2,20 m

Baseino ilgis 50 m

Lankytojai įsipareigoja laikytis šių Taisyklių:

 1. Lankytojas įsipareigoja laikytis gelbėtojų žodinių nurodymų dėl saugos reikalavimų;
 2. Gelbėtojai nevykdo nepilnamečių asmenų priežiūros, o tik prižiūri bendrą trasos tvarką ir šių Taisyklių laikymąsi;
 3. Pramogomis naudotis gali vaikai ne mažesni nei 120 cm.;
 4. Visi vaikai gali pramogauti tik prižiūrimi tėvų, tėvai pilnai atsako už savo vaikų saugumą baseine ir trasoje;
 5. Tėvai privalo būti kartu su vaikais baseine ant trasos jei vaikas plaukia silpnai  arba ant baseino krašto kuomet vaikas moka plaukti;
 6. Nemokantys plaukti ar plaukiantys silpnai privalo dėvėti gelbėjimosi liemenę;
 7. Draudžiama lipti ant trasos su pagalbinėmis priemonėmis (ratai, vandens lazdos, lentos ir kt.);
 8. Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis trasos paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius;
 9. Draudžiama ant trasos lipti sveriantiems daugiau negu 120 kg;
 10. Trasoje vienu metu gali būti ne daugiau 20 žmonių;
 11. Draudžiama maudytis, nardyti po trasa;
 12. Nukritusiems asmenims į vandenį ant trasos galima užlipti tik įsitikinus, kad netrukdo kitiems trasoje esantiems asmenims. Esant daug žmonių trasoje, plaukiama link artimesnio baseino krašto;
 13. Gelbėtojas turi teisę neleisti į trasą asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti trasoje esančią tvarką, kelti pavojų kitų trasoje esančių asmenų saugumui, prieštarauja visuomenėje priimtoms elgesio normoms ir vidaus baseino taisyklėms;
 14. Gelbėtojai neįleidžia į trasą asmenų, jei jie nesutinka laikytis šių Taisyklių;

Trasoje griežtai draudžiama:

 1. Rėkauti, švilpauti, klaidinti gelbėtojus, be pagrindo šaukiantis pagalbos, stumdytis;
 2. Pramogauti apsvaigus nuo alkoholio;
 3. Palikti vaikus be priežiūros;
 4. Patiems taisyti trasos inventorių. Apie pastebėtus gedimus privalote informuoti gelbėtoją.