Apklausa
x
Kodėl lankotės mūsų komplekse?
 • Pridėti savo atsakymą
Atsiliepimas
x
Parašykite atsiliepimą
 1. Klientui, įsigijusiam narystę ir sumokėjusiam vienkartinį nario kortelės išdavimo mokestį , yra išduodama asmeninė nario kortelė.
 2. Klientas privalo aktyvuoti savo nario kortelę (pradėti naudotis „Girstučio“ sporto komplekso paslaugomis) ne vėliau kaip per 31 (trisdešimt vieną) kalendorinę dieną po apmokėjimo už ją, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio nario kortelių aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis baseino paslaugomis, nario kortelė (-ės) yra aktyvuojama (-os) automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos (-ų) galiojimo terminas, atitinkantis nario kortelės rūšį.
 3. Klientas, praradęs savo nario kortelę, privalo apie tai informuoti „Girstučio“ sporto komplekso administraciją ir registratūroje parašyti prašymą išduoti nario kortelės dublikatą bei sumokėti nario kortelės dublikato mokestį.
 4. Nario kortelės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui turinčiam 12 mėn. abonementą suteikiama 62 dienos atostogų; Klientui, turinčiam 5 mėn. abonementą suteikiama 14 dienų atostogų,  laiko intervalus Klientas gali pasirinkti pats. Nario kortelės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
 5. Nario kortelės taip pat gali būti pratęsiamos dėl ligos, klientui užpildžius atitinkamą „Girstučio“ baseino prašymo formą, bei dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, o senjorams, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams ar asmenims, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą oficialią gydytojo pažymą. Abonementų pratęsimo laikotarpiai:
 • Vieno ir trijų mėnesių abonementai pratęsiami 1 savaitei;
 • 12 mėn abonementai pratęsiami 1 mėnesiui;
 • 5 mėn abonementai pratęsiami 2 savaitėms.
 1. Asmeninės nario kortelės be išankstinio „Girstučio“ sporto komplekso sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
 2. Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo baseino administracijai pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę bei sumokėti nurodytą abonemento perrašymo kitam naudotojui mokestį.
 3. Klientas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs nario kortelės, į sporto komplėksą nėra įleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai iš sporto komplekso duomenų bazėje esančios nuotraukos ir kitų duomenų galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo nario kortelė yra galiojanti, tokiu atveju klientas gali būti įleidžiamas vieną kartą.
 4. Klientui įsigijusiam nario kortelę ir nusipirkusiam narystę sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus, kai klientas dėl sporto komplekso kaltės negalėjo naudotis paslaugomis ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
 5. Nario kortelių galiojimo laikas baseine skaičiuojamas nuo narystės aktyvavimo datos, 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 31 kalendorinė diena, 12 mėn. galiojimas – 365 kalendorinės dienos, 5 mėn. 155 kalendorinės dienos.
 6. Dovanų čekiai galioja 3 mėnesius nuo pirkimo datos, pasibaigus Dovanų čekio galiojimo laikui, ir Klientui pageidaujant, jis gali būti pratęstas sumokėjus nustatytą pratęsimo mokestį.
Facebook